ยื่นภาษีโฆษณา Facebook Google : Step by step

Last updated: 11 มิ.ย. 2563  |  29114 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ยื่นภาษีโฆษณา Facebook Google : Step by step


  เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการได้นิยมใช้บริการลงโฆษณาใน Facebook  และ Google

ผมจึงขออธิบายการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง และการนำค่าโฆษณาดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี แบบ Step by step

 

  ภาษีที่ต้องยื่นคือภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ตามมาตรา 83/6 ผู้จ่ายเงินเป็นผู้นำส่งภาษีแทน Facebook/Google  โดยใช้แบบ ภ.พ.36  นำส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้ Facebook/Google (กรณียื่นทางอินเทอร์เน็ตบวกเพิ่มได้อีก 8 วัน)  


 

 คำถามแล้วทำไมถึงไม่ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายค่าโฆษณาดังกล่าว เนื่องด้วยค่าโฆษณาถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายตามมาตรา 70 ที่กำหนดใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) เท่านั้น

 

 

เครดิต Facebook อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

 

 ใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินจาก Facebook /Google  ที่มีชื่อ-ที่อยู่ ผู้ประกอบการผู้จ่ายเงินครบถ้วน โดยจัดทำแบบ ภ.พ.36  1 ใบต่อ : ใบเสร็จรับเงิน แต่ในทางปฏิบัติอาจรวบยอดการจ่ายทั้งเดือน โดยจัดทำใบแนบรายละเอียดการจ่ายเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแต่ละรายการ โดยแนบไปพร้อมก้บแบบแสดงรายการ และเก็บรักษาไว้ให้เจ้าพนักงานสรรพากรทำการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

  

 

  กรณีจ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ใช้อัตราขายประจำวัน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร  ข้อ(5) การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร 

 

 

 

  ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร (ภ.พ.36) ใช้เป็นใบกำกับภาษี ตามมาตรา 77/1 (22)  โดยมีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีนั้น 

 

 

  ตามตัวอย่างใบเสร็จกรมสรรพากรลงวันที่ 15/09/2562 ใช้เป็นใบกำกับภาษีสำหรับยื่น ภ.พ.30 สำหรับเดือนภาษี กันยายน 2562 

 

 

   หมายเหตุ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังต้องมีหน้าที่ยื่น ภ.พ.36 ดังกล่าว

  ในกรณีกรรมการได้สำรองค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาสามารถทำได้ โดยแจ้งข้อมูลกับ Facebook/Google ให้ออกใบเสร็จรับเงินจากในนามผู้ประกอบการให้ครบถ้วน แนบเอกสารการโอนชำระค่าโฆษณา และควรทำเรื่องให้ผู้ประกอบการเบิกคืนเงินสำรองจ่ายแก่กรรมการ เพื่อความชัดเจนในเอกสารประกอบการลงบัญชี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้